Aktualności

Praktycznie z WZIEU

3.01.2018

Zachęcamy do zapoznania się z treścią plakatu promującego uczestnictwo w projekcie Praktycznie z WZIEU. Biuro Projektu „Praktycznie z WZIEU”

Więcej


Praktycznie z WZIEU

3.01.2018

Szanowni Państwo, Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczęto na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług realizację projektu Praktycznie z WZIEU. Projekt jest skierowany do studentów ostatnich lat studiów na kierunkach Logistyka, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość i daje możliwość odbycia płatnych staży w przedsiębiorstwach o profilu zgodnym z kierunkami studiów. Staże związane będą bezpośrednio z efektami kształcenia na wskazanych kierunkach studiów i zapewnią ich praktyczne...

Więcej


0 | 10


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.