Jestem pracodawcą - formularz rejestracyjny

Poniższy formularz ułatwia wygenerowanie dokumentu zgłoszeniowego. Prosimy o staranne wypełnienie wszystkich pól. Wypełniony formularz w formie elektronicznej (pdf) przesłany zostanie do Państwa na wskazany adres e-mail oraz do biura projektu. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie wypełnionego formularza. Wydrukowany i podpisany formularz prosimy dostarczyć do biura projektu.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.