Dla stażysty

Pragniemy poinformować, że od dnia 15 października 2018 r. rusza proces rekrutacji studentów na staże organizowane w ramach projektu „Praktycznie z WZiEU”. Staże te dedykowane są dla studentów Wydziału Zrządzania i Ekonomiki Usług US kontynuujących naukę na kierunkach „Finanse i Rachunkowość”, Logistyka” oraz „Zarządzanie”. Zachęcamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych studentów III roku studiów pierwszego stopnia, a także II roku studiów drugiego stopnia.

Aby mieć szansę dostać się na płatny staż należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej projektu. Po wypełnieniu formularza, na podany przez Państwa adres mailowy przesłany zostanie plik PDF zawierający formularz zgłoszeniowy. Formularz ten należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura projektu. Wraz z formularzem zgłoszeniowym, do biura projektu należy dostarczyć podpisane CV. Z dziekanatu należy odebrać zaświadczenie o statusie studenta. Jeśli ktoś posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy go podpisać i oryginał przynieść do biura wraz z ww. dokumentami. Dokumenty w wersji papierowej do biura należy dostarczyć do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00.
 

Z wyrazami szacunku,
Zespół projektu „Praktycznie z WZiEU”.


Dokumenty:


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.