Kontakt

Biuro projektu

Katarzyna Czerenkiewicz
Agata Paszczak

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8,
71-004 Szczecin,
pok. 219
tel. 91 444 31 88 / 91 444 33 68

Biuro projektu jest czynne w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

 

Osoby odpowiedzialne merytorycznie za projekt:

dr hab. prof. US Przemysław Pluskota – Kierownik Projektu

 

Kierunek Logistyka:

dr Blanka Tundys – Zastępca Kierownika Projektu

dr inż. Magdalena Malinowska

mgr Andrzej Rzeczycki

 

Kierunek Finanse i Bankowość:

dr Monika Pettersen-Sobczyk

 

Kierunek Zarządzanie:

mgr Małgorzata Smolska


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.