Biuro projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 biuro projektu Praktycznie z WZIEU mieści się w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, w pokoju 219.

Biuro projektu jest czynne w godzinach 7.00-15.00.

Dodatkowo informujemy, iż zapytania w zakresie uczestnictwa w projekcie można składać pod adresem mailowym staze@wzieu.pl lub numerem telefonu 91 444 31 88.

Biuro Projektu „Praktycznie z WZIEU”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.