Biuro Projektu

Na czas nieobecności osoby zajmującej się sprawami projektowymi, prosimy o kontakt pod nr 91 444 31 33.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.