Rekrutacja znów otwarta!

Drodzy Studenci,

Pragniemy poinformować, że przywróciliśmy możliwość zarejestrowania się w ramach projektu Praktycznie z WZIEU. Oznacza to, że znów macie szansę na płatny staż. Przypominamy, aby móc ubiegać się o tę możliwość, wystarczy zarejestrować się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć do naszego biura wydrukowane i podpisane zgłoszenie wraz z podpisanym CV i orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli występuje). Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć do 29.05.2019 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.