Rekrutacja jeszcze trwa!

Szanowni Studenci,

rekrutacja do projektu pn. „Praktycznie z WZiEU” została przedłużona do poniedziałku, tj. 26 listopada 2018 r.
W zakładce DLA STAŻYSTY znajdziecie formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić.
Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, pok. 219 (II piętro).

Czekamy na Was!

Z wyrazami szacunku
Biuro projektu „Praktycznie z WZiEU”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.