Proces rekrutacja

Drodzy Studenci,

Pragniemy poinformować, że od dnia 15 października 2018 r. rusza proces rekrutacji studentów na staże organizowane w ramach projektu „Praktycznie z WZiEU”. Staże te dedykowane są dla studentów Wydziału Zrządzania i Ekonomiki Usług US kontynuujących naukę na kierunkach „Finanse i Rachunkowość”, Logistyka” oraz „Zarządzanie”. Zachęcamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych studentów III roku studiów pierwszego stopnia, a także II roku studiów drugiego stopnia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce DLA STAŻYSTY.

Wszystkie dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć do biura do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 15.00. Więcej informacji dotyczących potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce DLA STAŻYSTY.

Z wyrazami szacunku
Biuro projektu „Praktycznie z WZiEU”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.