Rekrutacja znów otwarta!

Drodzy Studenci,

Pragniemy poinformować, że przywróciliśmy możliwość zarejestrowania się w ramach projektu Praktycznie z WZiEU. Oznacza to, że w znów macie szansę na płatny staż. Przypominamy, że aby móc obiegać się o tę możliwość, wystarczy że zarejestrujecie się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczycie do naszego biura wydrukowane i podpisane zgłoszenie wraz z podpisanym CV i orzeczeniem o niepełnosprawności (jeśli występuje). Dokumenty w wersji papierowej do biura projektu należy dostarczyć do 18.05.2018 r.

Przypominamy jednocześnie, że w dniach 28.04.2018 - 06.05.2018 biuro projektu będzie nieczynne.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu "Praktycznie z WZiEU"


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.